Билет қайтару

ҚАЙТАРУ

Билеттер мен ақшалай қаражаттарды қайтару тәртібі мен шарттары

               Құрметті көрермендер, сіздердің назарларыңызға 31.03.2023 жылдан бастап мәдени, спорттық және ойын – сауық іс-шараларына билеттерді қайтару бойынша келесі ережелер күшіне енгеніне назар аударамыз.

Билеттерді сатып алмас бұрын, қайтару ережелерімен мұқият танысып, осы ереже аясында әрекет етуіңізді сұраймыз.

1. Осы ереже Билеттерді сатып алу орнына қарамастан, оларды қайтарудың барлық жағдайларына толық көлемде қолданылады (сайтта topbilet.kz немесе сату нүктелерінде, егер бар болса);

2. Билеттерді қайтару олар сатып алынған жерде ғана жүзеге асырылады;

3. Қайтаруға көрерменнің сайт арқылы сатып алған түпнұсқа билеттері ғана қабылданады topbilet.kz немесе сату нүктелерінде, егер бар болса;

4. Қайтаруға өтінімдері іс-шара басталғанға дейін 72 сағаттан кешіктірілмей алынған билеттер қайтарылуға жатады.

5. Билеттерді қайтару келесі жағдайларда жүзеге асырылуы мүмкін:

- іс-шараның толық күшін жою кезінде;

- іс-шараны басқа күнге немесе басқа жерге ауыстырған кезде;

- көрерменнің бастамасы бойынша;

Жоғарыда аталған жағдайлар бойынша билеттерді қайтару және ақша қаражатын алу рәсімі қарастырылған:

5.1. Іс-Шараның Күшін Жою

5.1.1. Іс - шара тоқтатылған жағдайда-сатып алынған билеттер үшін, егер Билеттерді сатып алу кезінде алынса, сервистік алымды қоса алғанда, қаражатты толық, 100% қайтару жүргізіледі.

5.2. Іс-Шараны Ауыстыру

5.2.1. Ұйымдастырушы іс-шараны басқа күнге немесе басқа жерге ауыстырған жағдайда, көрермендер көшіру туралы ақпаратты алғаннан кейін 72 сағаттан кешіктірмей осы іс-шараға билеттерді қайтаруға өтінім ресімдеуге құқылы. Бұл жағдайда билет құны, егер Билеттерді сатып алу кезінде алынса, сервистік алым сомасын шегергенде қайтарылады;

5.2.2. Егер іс-шара 6 айдан астам мерзімге ауыстырылса, көрермендер, егер Билеттерді сатып алу кезінде алынса, сервистік алымды қоса алғанда, сатып алынған билеттер үшін қаражатты толық қайтаруға, 100% қайтаруға құқылы;

5.3. Билеттерді көрерменнің өз бастамасы бойынша қайтару

5.3.1. Сатып алынған билеттерді көрерменнің өз бастамасы бойынша қайтарған жағдайда (шешімін өзгертті, іссапар, ақша керек және т. б.), Topbilet ЖШС құқылы:

5.3.1.1. Іс-шара басталғанға дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей-көрерменге билеттің толық құнын қайтару, егер ол алынса, сервистік алымды шегергенде;

5.3.1.2. 10 (он) жұмыс күнінен кем, бірақ іс – шара өткізілетін күнге дейін 5 (бес) күннен кешіктірмей-комиссияны билеттің номиналды құнының 10% - от ұстап тұрсын.

5.3.1.3. 5 (бес) күннен аз уақыт ішінде, бірақ іс - шара басталғанға дейін 72 сағаттан кешіктірмей-комиссияны билеттің номиналды құнының 30% - удерж ұстап тұру.

5.3.4. 72 сағаттан аз уақыт ішінде-билеттерді қайтару жүргізілмейді!

Маңызды!!! Қолма-қол ақшаны қайтару тапсырыс төленген банк картасына ғана жүзеге асырылады. Картаға ақша қаражатын аудару мерзімі эмитент банктің төлем операцияларын жүргізу шарттарына байланысты, әдетте бұл мерзім 3 (үш) - ден 30 (отыз) жұмыс күніне дейін;

6. "Topbilet" ЖШС сайтқа 72 сағаттан аз уақыт ішінде және іс-шара өткізілгеннен кейін түскен ақшалай қаражатты қайтаруға өтінімдерді қарауға құқылы емес.

7. Іс-шараларды ұйымдастырушыларға қызмет көрсету шарты шеңберінде өз міндеттемелерін тиісінше орындау үшін "Topbilet" ЖШС көрерменнің өз құқықтарын теріс пайдаланған, сол сияқты Билеттерді сатып алу кезінде осы Офертаның талаптарын бұзған жағдайларда көрерменге ақшалай қаражатты қайтарудан бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

8. Сайтта билеттерді (Билеттерді) сатып алу topbilet.kz. көрермен билеттер мен ақшалай қаражаттарды қайтару тәртібі мен шарттары оған толық жеткізілгенін, оған белгілі және түсінікті екенін растайды және келіседі.

ҚАЙТАРУ

Билеттер мен ақшалай қаражаттарды қайтару тәртібі мен шарттары

               Құрметті көрермендер, сіздердің назарларыңызға 31.03.2023 жылдан бастап мәдени, спорттық және ойын – сауық іс-шараларына билеттерді қайтару бойынша келесі ережелер күшіне енгеніне назар аударамыз.

Билеттерді сатып алмас бұрын, қайтару ережелерімен мұқият танысып, осы ереже аясында әрекет етуіңізді сұраймыз.

1. Осы ереже Билеттерді сатып алу орнына қарамастан, оларды қайтарудың барлық жағдайларына толық көлемде қолданылады (сайтта topbilet.kz немесе сату нүктелерінде, егер бар болса);

2. Билеттерді қайтару олар сатып алынған жерде ғана жүзеге асырылады;

3. Қайтаруға көрерменнің сайт арқылы сатып алған түпнұсқа билеттері ғана қабылданады topbilet.kz немесе сату нүктелерінде, егер бар болса;

4. Қайтаруға өтінімдері іс-шара басталғанға дейін 72 сағаттан кешіктірілмей алынған билеттер қайтарылуға жатады.

5. Билеттерді қайтару келесі жағдайларда жүзеге асырылуы мүмкін:

- іс-шараның толық күшін жою кезінде;

- іс-шараны басқа күнге немесе басқа жерге ауыстырған кезде;

- көрерменнің бастамасы бойынша;

Жоғарыда аталған жағдайлар бойынша билеттерді қайтару және ақша қаражатын алу рәсімі қарастырылған:

5.1. Іс-Шараның Күшін Жою

5.1.1. Іс - шара тоқтатылған жағдайда-сатып алынған билеттер үшін, егер Билеттерді сатып алу кезінде алынса, сервистік алымды қоса алғанда, қаражатты толық, 100% қайтару жүргізіледі.

5.2. Іс-Шараны Ауыстыру

5.2.1. Ұйымдастырушы іс-шараны басқа күнге немесе басқа жерге ауыстырған жағдайда, көрермендер көшіру туралы ақпаратты алғаннан кейін 72 сағаттан кешіктірмей осы іс-шараға билеттерді қайтаруға өтінім ресімдеуге құқылы. Бұл жағдайда билет құны, егер Билеттерді сатып алу кезінде алынса, сервистік алым сомасын шегергенде қайтарылады;

5.2.2. Егер іс-шара 6 айдан астам мерзімге ауыстырылса, көрермендер, егер Билеттерді сатып алу кезінде алынса, сервистік алымды қоса алғанда, сатып алынған билеттер үшін қаражатты толық қайтаруға, 100% қайтаруға құқылы;

5.3. Билеттерді көрерменнің өз бастамасы бойынша қайтару

5.3.1. Сатып алынған билеттерді көрерменнің өз бастамасы бойынша қайтарған жағдайда (шешімін өзгертті, іссапар, ақша керек және т. б.), Topbilet ЖШС құқылы:

5.3.1.1. Іс-шара басталғанға дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей-көрерменге билеттің толық құнын қайтару, егер ол алынса, сервистік алымды шегергенде;

5.3.1.2. 10 (он) жұмыс күнінен кем, бірақ іс – шара өткізілетін күнге дейін 5 (бес) күннен кешіктірмей-комиссияны билеттің номиналды құнының 10% - от ұстап тұрсын.

5.3.1.3. 5 (бес) күннен аз уақыт ішінде, бірақ іс - шара басталғанға дейін 72 сағаттан кешіктірмей-комиссияны билеттің номиналды құнының 30% - удерж ұстап тұру.

5.3.4. 72 сағаттан аз уақыт ішінде-билеттерді қайтару жүргізілмейді!

Маңызды!!! Қолма-қол ақшаны қайтару тапсырыс төленген банк картасына ғана жүзеге асырылады. Картаға ақша қаражатын аудару мерзімі эмитент банктің төлем операцияларын жүргізу шарттарына байланысты, әдетте бұл мерзім 3 (үш) - ден 30 (отыз) жұмыс күніне дейін;

6. "Topbilet" ЖШС сайтқа 72 сағаттан аз уақыт ішінде және іс-шара өткізілгеннен кейін түскен ақшалай қаражатты қайтаруға өтінімдерді қарауға құқылы емес.

7. Іс-шараларды ұйымдастырушыларға қызмет көрсету шарты шеңберінде өз міндеттемелерін тиісінше орындау үшін "Topbilet" ЖШС көрерменнің өз құқықтарын теріс пайдаланған, сол сияқты Билеттерді сатып алу кезінде осы Офертаның талаптарын бұзған жағдайларда көрерменге ақшалай қаражатты қайтарудан бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

8. Сайтта билеттерді (Билеттерді) сатып алу topbilet.kz. көрермен билеттер мен ақшалай қаражаттарды қайтару тәртібі мен шарттары оған толық жеткізілгенін, оған белгілі және түсінікті екенін растайды және келіседі.